Cookie là một phần thông tin nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập các trang web nhất định. Khi bạn lần đầu tiên truy cập các trang web của chúng tôi bằng trình duyệt mới, hoặc nếu bạn truy cập ở chế độ duyệt web riêng tư, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn biểu ngữ cho phép cookie tìm kiếm sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie theo yêu cầu của pháp luật. Từ biểu ngữ này, bạn sẽ có thể truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào OK hoặc nhấp qua bất kỳ phần nào của trang web, chúng tôi sẽ bắt đầu quản lý lượt truy cập của bạn bằng cookie.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

(1) Cookie phân tích ghi nhớ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và nhận ra các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi trên các thiết bị khác nhau. Họ theo dõi các kiểu duyệt và giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ về cách người đọc của chúng tôi sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để phân tích khách hàng và để phân phát các quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có thể được bạn quan tâm đặc biệt trên các trang web của chúng tôi và các trang web khác. Trình duyệt của bạn có thể sử dụng các cookie tương tự cho các mục đích tương tự và để phân phát quảng cáo cho những người khác.

(2) Cookie dịch vụ giúp chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất có thể; nhớ chi tiết đăng ký và đăng nhập của bạn; nhớ các tùy chọn cài đặt của bạn; để phát hiện bạn đang sử dụng thiết bị nào và điều chỉnh cách chúng tôi trình bày các dịch vụ của mình theo kích thước màn hình của thiết bị đó; và đo số lượng trang bạn xem với mục đích quản lý đăng ký trang web

(3) Cookie quảng cáo và phân tích của bên thứ ba, được đặt bởi hoặc thay mặt cho các nhà quảng cáo độc lập đang quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Những cookie này có thể được chúng tôi hoặc trình duyệt của bạn đặt trong quảng cáo và ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi. Họ có thể cho phép nhà quảng cáo hoặc trình duyệt của bạn điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với bạn khi bạn truy cập các trang web khác. Chúng được sử dụng để phân tích thống kê bằng cách cho phép nhà quảng cáo đếm số người đã xem quảng cáo của họ hoặc đã xem quảng cáo nhiều hơn một lần, để đảm bảo rằng bạn không bị phân phát lặp lại với cùng một thông điệp quảng cáo.

(4) Chúng tôi cũng đặt cookie của bên thứ ba để cho phép phân phát quảng cáo của chính chúng tôi, ví dụ, cho các gói đăng ký của chúng tôi, trên các trang web khác. Những quảng cáo này sẽ dựa trên hành vi duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập được từ chuyến thăm của bạn được giới hạn trong các URL của trang

Chúng tôi không có quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba và các tổ chức của bên thứ ba không có quyền truy cập vào cookie của chúng tôi. Các tổ chức bên thứ ba đặt cookie, bao gồm trình duyệt của bạn (chẳng hạn như Google), Ozone, nhà cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu và các công ty bên thứ ba trả tiền cho các dịch vụ quảng cáo và phân tích bằng cách sử dụng thông tin này, sẽ có chính sách bảo mật của riêng họ.

Nếu bạn muốn tắt cookie: Hiệu quả của việc tắt cookie phụ thuộc vào việc bạn tắt cookie nào nhưng nói chung, trang web có thể không hoạt động bình thường nếu tất cả cookie bị tắt. Nếu bạn chỉ tắt cookie của bên thứ ba, bạn sẽ không bị ngăn cản việc mua hàng trên các trang web của chúng tôi. Nếu bạn tắt tất cả cookie, bạn sẽ không thể tương tác đầy đủ với các trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn tắt cookie trên trang web của chúng tôi, bạn cần thay đổi cài đặt trình duyệt trang web của mình để từ chối cookie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *