Trừ khi có quy định khác, ApplyZones và / hoặc người cấp phép của Công ty sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Website: https://applyzones.com/. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ https://applyzones.com/ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

  • Xuất bản lại tài liệu từ trên trang web
  • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ https://applyzones.com/
  • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ https://applyzones.com/
  • Phân phối lại nội dung từ https://applyzones.com/

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng sử dụng để tìm kiếm các thông tin, kiến thức về du học, qua đó có đầy đủ kiến thức để tìm cho mình chương trình du học phù hợp. ApplyZones không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các bình luận trước khi chúng hiện diện trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​về ApplyZones và các đối tác. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng được trao đổi qua trang Blog: https://applyzones.com/blog. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, ApplyZones sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về các nhận xét, các thiệt hại hoặc chi phí gây ra và / hoặc phải gánh chịu bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng và / hoặc sự xuất hiện của nhận xét trên trang web này.

ApplyZones có quyền giám sát tất cả các bình luận và loại bỏ bất kỳ bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

ApplyZones có quyền sử dụng các thông tin, hình ảnh của các đối tác cũng như không chịu trách nhiệm về những sai sót thông tin có trên Website. Các thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ phía các đối tác để phù hợp với yêu cầu du học hàng năm.

Bạn đảm bảo rằng:

  1. Bạn có quyền đăng các bình luận trên trang web của chúng tôi cũng như cập nhật thông tin các nội dung du học và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
  2. Các bình luận, các thông tin đưa lên không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là sự xâm phạm quyền riêng tư
  4. Các bình luận, bài viết sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đây, bạn cấp cho ApplyZones một giấy phép không độc quyền để sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và cho phép người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ bình luận cũng như thông tin du học nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *