Cập nhật Profile tài khoản

Cập nhật Profile tài khoản học sinh/ sinh viên Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công tài khoản của bạn sẽ hiện ra bảng thông tin như hình bên dưới: -Bấm vào nút “Hồ sơ của tôi” để cập nhật thông tin cá nhân Bạn bắt buộc phải điền chính xác và đầy đủ […]

Xem thêm

Đăng ký/ đăng nhập tài khoản thế nào?

1.Đăng ký/đăng nhập tài khoản như thế nào Để đăng ký tài khoản trên ApplyZones bạn vui lòng bấm vào nút “Đăng ký” và điền lần lượt và chính xác các thông tin theo yêu cầu bên dưới vì các thông tin này sẽ được sử dụng để gửi hồ sơ đến trường hoặc đến […]

Xem thêm