Cookies và Quyền riêng tư

Cookie là một phần thông tin nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập các trang web nhất định. Khi bạn lần đầu tiên truy cập các trang web của chúng tôi bằng trình duyệt mới, hoặc nếu bạn truy cập ở chế độ duyệt web riêng tư, chúng tôi sẽ […]

Xem thêm

Điều kiện và Điều khoản

AZs – Nền tảng du học ApplyZones hoặc bất cứ thông tin tài liệu nào mà ApplyZones đưa ra hoặc công bố IELTS – viết tắt bởi International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế.) Thông tin cá nhân là thông tin hoặc ý kiến về cá nhân được xác định hoặc […]

Xem thêm

Chính sách sử dụng website ApplyZones

Trừ khi có quy định khác, ApplyZones và / hoặc người cấp phép của Công ty sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Website: https://applyzones.com/. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ https://applyzones.com/ cho mục […]

Xem thêm